چهارشنبه, 02 خرداد 1397

بر گذشتن سرمايه‌داري از توليد انبوه در چارچوب فورديسم1 تجديد ساختاري بود كه به وسيله بحران هاي دهه 70 ميلادي اقتصاد کینزی، بر سرمايه‌داري شکل گرفت. اين بحران ها كاهش توليد نا‌خالص ملي،ناكامي دولت‌ها در اجراي سياست‌هاي كنيزي و كورپوراتيستي و افزايش نرخ تورم را سبب گرديد كه در چهار نكته مي‌توان وجود اصلي آن را بيان كرد:

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

دکتر مهدی سقایی: گردشگری مانند صنعت فولاد یا انرژی برونداد فیزیکی یا بازده مشخص و قابل سنجش ندارد لذابرخی گردشگری را «حرکت مردم» و فشار تقاضا برای خدمات ، نه صنعت توصیف کرده‌اند. تفاوت اساسی دیگر بین گردشگری و سایر صنایع در این است که گردشگران برای دریافت محصول باید سفر کنند، در حالی که محصولات دیگر از محل تولید به محل مصرف ارسال می‌شود.

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

 باید توجه داشت كه فرایند گردشگری در بستری به نام جامعه صورت می گیرد و به پیروی از آنان پیوسته در حال تغییر است . پس بقاء محصول و پایداری آن جز با شناخت عوامل انگیزش و جذب در بازارهای هدف امكان پذیر نیست.فرایندگردشگری در وضعیت تغییر قرارداد، پیر می‌شود اما با بازارها و نیازهای جدید تعدیل می‌گردد، زمانی از نظر کیفیت کاهش می‌یابد و زمانی بخشی از آن تحت فرایند بهبود و نوسازی یا توسعه مجدد گسترش قرار می‌گیرد.

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

گردشگری به عنوان يک سفر به مقاصد متفاوتي انجام مي پذيرد که در رابطه مستقيم با مقاصد گردشگری و موقعيت جغرافيايي ـ فضايي آن دارد به عبارت ديگر گردشگری در قالب سفر به مناطق جغرافيايي مختلف داراي الگوهاي فضايي متفاوت است. از منظر جغرافیایی گردشگری را می توان به سه الگو فضایی تقسیم نمود. اگر مقاصد گردشگری در شهرها واقع باشد،

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction