درس گفتارهای گردشگری

 باید توجه داشت كه فرایند گردشگری در بستری به نام جامعه صورت می گیرد و به پیروی از آنان پیوسته در حال تغییر است . پس بقاء محصول و پایداری آن جز با شناخت عوامل انگیزش و جذب در بازارهای هدف امكان پذیر نیست.فرایندگردشگری در وضعیت تغییر قرارداد، پیر می‌شود اما با بازارها و نیازهای جدید تعدیل می‌گردد، زمانی از نظر کیفیت کاهش می‌یابد و زمانی بخشی از آن تحت فرایند بهبود و نوسازی یا توسعه مجدد گسترش قرار می‌گیرد.

این در حالی است که مؤسسات گردشگری دائم در حال بازارسازی‌اند و متخصصان آنها با بهره‌گیری از روانشناسی تخیلات و روان‌شناسی نیازها، و با توجه به توان‌های بالقوه گردشگری که دائماً در حال کشف‌اند بازارهای جدیدی را می‌سازند(پاپلی یزدی و سقایی، 1391: 241). در این وضعیت است که هر گونه عرضه محصول گردشگری به بازار تقاضا نیازمند شناخت تحلیل بازار می باشد. تحليل بازار شامل تعيين هدف‌هاي بازار در مورد تعداد و نوع گردشگرانی است كه مي‌توان آنها را جذب كرد. شناخت تقاضا گردشگری و عرضه محصول گردشگری به آن بازار بنیان اصلی توسعه گردشگری در یک مقصد محسوب می شود. تقاضای گردشگری دامنه وسيعي از اثرات را به عنوان اجزاي تقاضا در برمي‌گيرد و نه تنها شامل کساني است که واقعا در گردشگري مشارکت مي‌کنند بلکه، آنهايي را که به گردشگري علاقمند هستند اما به به دلايلي نمي‌توانند آن را انجام دهند را نيز در بر مي‌گيرد.از آنجا که بعضي از افراد ممکن است علاقه مند به گردشگري باشند اما از درک اين تقاضا عاجزند، به ما نشان مي‌دهد که تقاضاي گردشگري اجزاي مختلفي را شامل مي‌شود ما مي‌توانيم سه جزء اساسي را مشخص کنيم که تقاضاي کلي گردشگري را شکل مي‌دهند.

1 ـ تقاضاي موثر يا واقعي؛ يعني تعداد واقعي شرکت‌کنندگان در گردشگري يا آنهايي که مسافرت مي‌کنند. گردشگران واقعي اين جزء از تقاضا اغلب و به راحتي اندازه‌گيري مي‌شود و حجم عظيمي از آمارهاي گردشگري به تقاضاي موثر مربوط مي‌شود.

2 ـ تقاضاي سرکوب شده مربوط به آن بخشي از جمعيت مي‌شود که به دلايلي مسافرت نمي‌کنند. علي‌رغم تقاضاي رزوافزون براي گردشگري در سراسر دنيا، حتي در قرن بيست و يکم اين حقيقت وجود دارد که تنها درصد بسيار کوچکي از کل جمعيت دنيا در گردشگري بين‌المللي مشارکت دارند. البته تعداد بسيار بيشتري در مسافرت‌هاي داخلي شرکت مي‌کنند، اما در بسياري از قسمت‌هاي دنيا، گردشگري يک کالاي لوکس دست نایافتنی باقي مانده است.

3 ـ سرانجام هميشه افرادي وجود دارند که علاقه‌اي به مسافرت ندارند و يا نمي‌توانند مسافرت کنند اين گروه در طبقه عدم تقاضا قرار مي‌گيرند. در این میان در رابطه با تقاضای سرکوب شده دو عامل را مي‌توان در نظر گرفت که عبارتند از تقاضای بالقوه و تقاضای تعویقی می باشند. تقاضاي بالقوه مربوط به افرادي است که اگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها تغییر کند در آینده به گردشگری خواهند پرداخت به عنوان مثال افزایش حقوق یا مرخصی بیشتر از جمله عوامل تاثیر گذار در تقاضای بالقوه گردشگری می باشند. این دسته را با توجه به پتانسیلی که دارا هستند ، می توان جزو طبقه موثر گردشگری مدنظر قرار داد. اما تقاضاي تعويقي، تقاضايي است که به علت وجود مشکل در محيط عرضه، به تعويق افتاده است. در رابطه با تقاضای تعویقی به عنوان مثال می توان از وضعیت و شرایط بد آب و هوایی ، فقدان دسترسی مناسب ، کمبود خدمات مهمان نوازی در مقصد و نظیر اینها نام برد. اين امرموجب مي‌شود که وقتي شرايط عرضه مناسب‌تر شد، آنهايي که در طبقه تقاضاي تعويقي قرار گرفته‌اند در آينده به تقاضا موثر تبديل شوند.

در این بین این نکته را نیز می باید در نظر گرفت که تقاضاي فردي محصولات گردشگري عموماً با تصميمات سختي همراه است زيرا مصرف كننده در چند سطح به انتخاب دست مي‌‌زند كه لزوماً متوالي نيستند. ميزان تقاضاي كل هر محصول گردشگري را تنها هنگامي مي‌‌توان به درستي مورد بررسي قرارداد كه نتيجه اين تصميمات فردي تقاضا روشن شده باشد. در بحث مربوط به ادبیات گردشگری عوامل تعیین کننده تقاضای گردشگری را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) عوامل برونزا ب) عوامل اجتماعی - روانشناختی ج) عوامل اقتصادی

ـ ناملموس بودن (intangibility)

ـ نامشابه بودن و ناپیوستگی ( inconsistency)

ـ تفکیک ناپذیر (inseparability)

ـ غیر قابل ذخیره بودن (inventory)

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction