به عنوان مجری طرح

1 ـ مجري طرح « شهر زائر ـ شهر مجاور ( بررسي گردشگري در كلان شهر مشهد)»، شهرداري مشهد، پايان يافته، 1384
2 ـ مجري طرح « بررسي آسيب هاي اجتماعي در استان خراسان جنوبي استانداري خراسان جنوبی ، پايان يافته، 1385
3 ـ مجري طرح « مطالعات توجيهي گردشگري در روستاي پيشبر»، فرمانداري شهرستان قائنات، پايان يافته، 1385
4 ـ مجری طرح « سنجش نگرش مردم شهرستان نسبت به كار تعاوني» ، اداره كل تعاون خراسان جنوبي، پايان يافته، 1385
5 ـ مجري طرح « شهر زائر ـ شهر مجاور ( بررسي گردشگري در كلان شهر مشهد)»، شهرداري مشهد، پايان يافته، 1384
6- مجري طرح « بررسی ، تحلیل و تدوین اسناد، مطالعات و پژوهش های انجام شده در پیرامون آمار زائران و گردشگران ورودی به کلانشهر مشهد » شهرداري مشهد ، پایان یافته 1390
7 ـ مجری « طرح توجیهی ارتقا به بخش شهر نیمبلوک و پیرامون»، شورای شهر نیمبلوک، پایان یافته1390
8 ـ مجری « طرح پیش بینی تعداد زائران بارگاه رضوی از سال 1391 تا 1395 بر مبنای مدل های سری زمانی» دفتر مطالعات طرح توسعه کمی و کیفی امام رضا (ع)، پایان یافته 1391
9 ـ مجری طرح هادی روستایی ، روستای شهرآباد سبزوار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، پایان یافته 1391
10 ـ مجری طرح " مطالعات احداث بازار سوغات ایران در مشهد" شرکت آرمانشهر ، پایان یافته 1392
11 ـ مجری طرح « سنجش ارزیابی گردشگران و زائران از خدمات اطلاع رسانی گردشگری شهرداری مشهد» شهرداري مشهد ، پایان یافته 1392
12 ـ مجری طرح هادی روستایی « کاریز کهنه» و « لک لک آشیان» در استان خراسان رضوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، پایان یافته 1392
13 ـ مجری طرح هادی روستایی «کوچ الفار» در استان خراسان جنوبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، پایان یافته 1393
14 ـ مجری طرح « برنامه ریزی راهبردی شکل گیری تعاونی های چند منظوره گردشگری روستایی در ییلاقات حوزه آبریز مشهد» اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی، پایان یافته 1392
15 ـ مجری طرح « بررسی قابلیت های اکوتوریسم در استان گلستان ( با تاکید بر بانک اطلاعات» معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی، در حال اجرا
16 ـ مجری طرح «بررسی میزان رضایت زائران و شهروندان از خدمات اطلاع رسانی و راهنمایی زائران» ، شهرداری مشهد، پایان یافته در سال 1393
17 ـ مجری طرح« پهنه بندی و برنامه ریزی استراتژیک قابلیت های شکل گیری تعاونی های گردشگری روستایی دراستان گلستان»،اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان،پایان یافته در سال 1393
18 ـ مجری طرح « تهیه اطلس آسیب های اجتماعی استان خراسان جنوبی»، سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی، پایان یافته شهریور 1393
19 ـ مجری طرح « برنامه ریزی استراتژیک خدمات یکپارچه کیفیت گردشگری در شهر گرگان»، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی، پایان یافته، مهر 1393
20 ـ مجری طرح هادی روستایی « انجول» و « تجرگ»، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، پایان یافته 1393

 به عنوان مدیر پروژه

1 ـ مدیر پروژه « امکان سنجی گردشگری در روستای اسفیدان » سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، مهندسین مشاور بام شهر طوس ، پایان یافته ، 1386
2 ـ مدیر پروژه « امکان سنجی گردشگری در روستای روئين » سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، مهندسین مشاور بام شهر طوس ، پایان یافته ، 1386
3 ـ مدیر پروژه « امکان سنجی گردشگری در روستای ايوب » سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، مهندسین مشاور بام شهر طوس ، پایان یافته ، 1386
4 ـ مدیر پروژه « امکان سنجی گردشگری در روستای دركش » سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، مهندسین مشاور بام شهر طوس ، پایان یافته ، 1386
5 ـ مدیر پروژه « مطالعات راهبردی سایت موزه بندیان درگز» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی، مهندسین مشاور آسه ، پایان یافته ، 1389
4- مدیر پروژه « امكان سنجي گردشگري در منطقه ملك آباد»، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی، مهندسین مشاور توسعه نهاد دیار توس، پایان یافته ، 1387
5 ـ مدیر پروژه «مطالعات گردشگری، بازسازی و ساماندهی حمام خزینه فاروج» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، مهندسین مشاور بام شهر طوس ، پایان یافته ،1387
6 ـ مدیر پروژه «مطالعات گردشگری، بازسازی و ساماندهی حمام خزینه جاجرم» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، مهندسین مشاور بام شهر طوس ، پایان یافته ،1387
7- مدیر پروژه « بررسي مبلمان شهري در شهر تربت حيدريه » شهرداري تربت حيدريه ، مهندسین مشاور بام شهر طوس ، پایان یافته 1389
8- مدیر پروژه « بررسي و تجزيه و تحليل عملكرد توسعه نواحي شهركه ها و نقش آنها در توسعه صنعت شهرستان ها » پارک فناوری ، پایان یافته 1390
9 - مدیر پروژه « مطالعات اجرایی اسکان و اقامت زائران شهر مشهد» ، شهرداری ثامن ، پایان یافته 1390
10 ـ مدیر پروژه طرح « مکانیابی پارک آموزش شهروندی در شهر مشهد» معاونعت تفریحی و اجتماعی شهرداری مشهد، پایان یافته در سال 1391
11 ـ مدیر پروژه « ارائه سند راهبردی خدمات رفاهی زائران و گردشگران مذهبی شهر مشهد و برنامه ریزی عملیاتی پنج ساله " دفتر مطالعات طرح توسعه کمی و کیفی امام رضا (ع)، پایان یافته در سال 1391
12ـ مدیر پروژه « طرح جامع گردشگری پارک پیشکوه تربت حیدریه» شهرداری تربت حیدریه ، پایان یافته در سال 1392
13 ـ مدیر پروژه « مطالعات فاز صفر آمارگیری از زائران بارگاه رضوی» دفتر مطالعات طرح توسعه کمی و کیفی امام رضا (ع)، پایان یافته در سال 1393
14 ـ مدیر پروژه « مطالعات جامع منطقه نمونه گردشگری روئین » سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ، پایان یافته در سال 1393

 به عنوان همکار اصلی طرح

1- همکار طرح « ساماندهي امازاده هاي استان خراسان شمالي» اداره اوقاف خراسان شمالی ، پایان یافته در 1390
2- همکار اصلی طرح « بررسي نقش گردشگري روستايي در ايجاد اشتغال (مطالعه موردي : استان خراسان رضوي)» دانشگاه پيام نور مشهد ؛ پایان یافته در سال 1389
3- همکار اصلی طرح « طرح توسعه و ساماندهي گردشگري در دره اخلمد» ، دانشگاه پيام نور، پايان يافته،1384
4- همکار اصلی طرح «راهكارهاي پخشايش گردشگري در كلانشهر مشهد»، دانشگاه پيام نور مشهد ؛ پايان يافته، 1387
5- همکار اصلی طرح « بنيان فكني محصول گردشگري شهري در كلانشهر مشهد»، دانشگاه فردوسي مشهد، پايان يافته، 1389
6- همکار اصلی طرح « امکان سنجی گردشگری در استان خراسان رضوی» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی، پایان یافته ، 1385
7- همکار اصلی طرح « ارزيابي ومكانيابي خانه هاي فرهنگ شهر مشهد» شهرداري مشهد، پايان يافته، 1385
 8 ـ همکار اصلی طرح « ارائه سند راهبردی معماری و کالبدی ـ فضایی زیارت در شهر مشهد»، دفتر مطالعات طرح توسعه کمی و کیفی امام رضا (ع)، پایان یافته در سال 1391
9 ـ همکار طرح « ارزیابی کلیماتوریسم شهرستان خاش» ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش، پایان یافته خرداد 1393
10 ـ همکار طرح « ارزیابی استراتژیک توسعه گردشگری در شهرستان خاش»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش، پایان یافته شهریور 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction