مطالب سایت

چهارشنبه, 02 خرداد 1397


دورس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد اکوتوریسم

    ارزیابی و پایش اکوتوریسم
    بنیان های نظریه ای برنامه ریزی اکوتوریسم
    فلسفه و مکتب های جغرافیایی

 
دروس تدریس شده دوره مدير فني دفاتر خدمات مسافرتي و سياحتي (بند ب)

    عملیات و برنامه ریزی تور
    بازاریابی وفروش در دفاتر خدمات مسافرتی
    شناخت صنعت گردشگری


دروس تدریس شده در در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

    مکتب ها و نظریه های جغرافیایی در برنامه ریزی گردشگری
    اکوسیستم ها و میراث طبیعی در برنامه ریزی گردشگری
    بنیان های نظریه ای برنامه ریزی فضایی- منطقه ای در گردشگری
    مدل ها و فنون تصمیم گیری و مدیریت کیفیت محصولات گردشگری
    کارگاه برنامه ریزی منطقه ای گردشگریدروس تدریس شده در مقطع کارشناسی مدیریت جهانگردی

    فن راهنمایی تور
    امور مسافرت و صدور بلیط
    مدیریت تبلیغات و بازاریابی گردشگری
    ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی


دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

        روش های کمی در جهانگردی  
       خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی
        محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگردی
        مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی
        ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی
        مدیریت اکو سیستم های طبیعی


دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد گردشگری مذهبی

      برنامه ریزی فضایی گردشگری مذهبی
        برنامه ریزی راهبردی گردشگری مذهبی
        تحلیل مفاهیم و نظریه های گردشگری
        تحلیل مقاصد ، مناظر و جاذبه های گردشگری مذهبی در ایران و جهان

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

 ـ محمدی ، رضا (1392): تاثیر کارکرد مرز بر اقتصاد شهرهای مرزی ـ نمونه موردی شهر زاهدان ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 ـ خلیلی ، محمد (1392): بررسی موانع گردشگری کودکان و ارائه راهکارهای توانمندی و توسعه آن در ایران ـ مطالعه موردی مشهد ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری ، موسسه آموزش عالی مازیار نور

 ـ کاوه ، امیر(1392) : بررسی الگوهای فضایی و گونه های گردشگری در کلانشهر مشهد، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ـ صفریان، محمد (1393)تحلیلی بر کارکرد های خدمات مهمان نوازی در کلانشهر مشهد( مطالعه موردی خدمات پذیرایی)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا ، گرایش برنامه ریزی توریسم، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

ـ زهی، محمد رضا (1393)بررسی جایگاه اکوتوریسم در برنامه ها و سیاستهای کلان کشور،مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی، گرایش اکوتوریسم ، دانشگاه هرمزگان

 ـ محمدی ، سمیرا (1393)تحلیل نقش عناصر فرهنگی گردشگری عشایر در توسعه اقتصادی خراسان شمالی، مقطع کارشناسی ارشد،مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری ، موسسه آموزش عالی مازیار نور

 ـ شهیدی، سجیه (1394) نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه گردشگری ایران،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ جان فداه، نسرین (1394) برنامه رزی راهبردی توسعه گردشگری در استان خراسان شمالی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ نقی زاده، پریوش (1394) نقش تبلیغات در جذب گردشگری استان خراسان شمالی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

 ـ پرنده ، یاسمن  (1392) : بررسی نقش حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مشهد ـ با تاکید بر گردشگران خارجی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار نور

 ـ خوشه بست، فرزانه (1392): توسعه گردشگری پایدار با تاکید بر رویدادهای فرهنگی، مطالعه موردی: جشن زعفران قائن،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار نور

 ـ توسلی کلانی ، فهیمه (1392): بررسی و ارائه راهکارهای رشد گردشگری تاریخی پایدار در محدوده قنات قصبه گناباد،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار

 ـ محمد دوست، افسانه (1392): بررسی قابلیت های گردشگری روستایی در ایران ـ مطالعه موردی : منطقه رویان نور،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار نور

  ـ افشاری ، سحر (1393) جایگاه قدرت در گردشگری : با تاکید بر برنامه ریزی منطقه ای، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی توسعه و گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ یدالهی ، محبوبه (1393) برنامه ریزی راهبردی گردشگری در استان گلستان،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ کول آبادی ، جعفر (1393) بررسی تطبیقی گردشگری در کلانشهرهای مذهبی ایران ( مطالعه موردی : مشهد، قم و شیراز)،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی توسعه و گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ رحمانی ، ندا (1393) پهنه بندی گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان گلستان با استفاده از مدل AHP،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی توسعه و گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ گوهرشادی، عباد (1393) شناسایی و تحلیل بازار های هدف گردشگری مذهبی شهر مشهد ( با تاکید بر گردشگران خارجی)،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction