مشاوره

 ـ محمدی ، رضا (1392): تاثیر کارکرد مرز بر اقتصاد شهرهای مرزی ـ نمونه موردی شهر زاهدان ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 ـ خلیلی ، محمد (1392): بررسی موانع گردشگری کودکان و ارائه راهکارهای توانمندی و توسعه آن در ایران ـ مطالعه موردی مشهد ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری ، موسسه آموزش عالی مازیار نور

 ـ کاوه ، امیر(1392) : بررسی الگوهای فضایی و گونه های گردشگری در کلانشهر مشهد، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ـ صفریان، محمد (1393)تحلیلی بر کارکرد های خدمات مهمان نوازی در کلانشهر مشهد( مطالعه موردی خدمات پذیرایی)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا ، گرایش برنامه ریزی توریسم، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

ـ زهی، محمد رضا (1393)بررسی جایگاه اکوتوریسم در برنامه ها و سیاستهای کلان کشور،مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی، گرایش اکوتوریسم ، دانشگاه هرمزگان

 ـ محمدی ، سمیرا (1393)تحلیل نقش عناصر فرهنگی گردشگری عشایر در توسعه اقتصادی خراسان شمالی، مقطع کارشناسی ارشد،مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری ، موسسه آموزش عالی مازیار نور

 ـ شهیدی، سجیه (1394) نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه گردشگری ایران،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ جان فداه، نسرین (1394) برنامه رزی راهبردی توسعه گردشگری در استان خراسان شمالی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ نقی زاده، پریوش (1394) نقش تبلیغات در جذب گردشگری استان خراسان شمالی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 

 ـ جمال لیوانی، سیما (1394) شناسایی الگوهای مناسب توسعه و بازاریابی گردشگری ورزشی در استان گلستان، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ ورمزیار ، آرزو (1394)بررسی قابلیت های گردشگری پزشکی بیمارستان بین المللی نجات تبریز و اولویت بندی آنها با فرایند سلسله مراتبیAHP ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ آرامی، مریم (1394)بررسی قابلیت‌های گردشگری جاده ادویه(مطالعه موردی استان فارس)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ دقدی زاده، بنیامین (1394) آسیب شناسی اکوتوریسم در مناطق جنگلی استان گلستان (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ دانشمند، بی بی نیاز (1394)بررسی قابلیت های صنایع دستی قوم ترکمن در جذب گردشگر، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ رضایی ، منیره (1394) امکان سنجی اجرای طرح اگروتوریسم در پارک طبیعی ناژوان اصفهان، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه هنر اصفهان

ـ حجازی، روشنک (1395) جایگاه مدیریت شهری در توسعه‌ی گردشگری (مطالعه موردی : ساری) ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

موجرلو، مریم (1395) پهنه بندی تفرج گاههای اکوتوریسم در استان گلستان، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ مهدوی درونکلایی، ایمان (1396) تحلیل عملکرد مراکز خرید از دیدگاه گردشگران(مورد مطالعه: شهر بابلسر) ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction